• Vefa Ormanı Ağaç Dikimi
 • Geleneksel Boza Günümüz
 • OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI

  VEFALILAR DERNEĞİ   OLAĞAN  GENEL KURUL

                                         TOPLANTI ÇAĞRISI

  Vefalılar Derneği' nin Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıda yazılı gündemi görüşmek üzere 07 Mart 2017 Salı günü saat 18.00' de Vefa Lisesi Konferans Salonu'nda yapılacaktır. Çoğunluk sağlanmadığı takdirde 2. toplantı 14 Mart 2017 Salı  günü   saat  18.00'  de  aynı yerde ve aynı gündem maddelerini görüşüp karara bağlayacaktır. Tüm dernek üyelerimizin Olağan Genel Kurul toplantısına katılmaları çağrısıdır.

  Tüm üyelerimizin genel kurulumuza katılarak  destek vermesini bekliyoruz.

  VEFALILAR DERNEĞİ YÖNETİM KURULU

  GÜNDEM:

  1. Açılış ve Saygı duruşu.

  2. Kongre Başkanlık Divan seçimi ve  tutanakları imza yetkisinin verilmesi

  3 - Tüzüğün bazı maddelerinin değiştirilmesi hususunda görüşme ve karar

  4. Yönetim Kurulu faaliyet raporu ile Denetim Kurulu raporunun okunması .

  5.  Raporlar hakkında görüşme.

  6-  Yönetim ve Denetleme Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibrasının oylanması

  7.  Dilekler ve kapanış.

  Haberi incele

 • Mezunumuz Hikmet CAN vefat etmiştir.

  1970-1971 dönem mezunumuz ,dernek üyemiz Hikmet CAN vefat etmiştir.Cenazesi  25.02.2017 (Cumartesi ) öğle namazı Fatih Camii'nden kaldırılacaktır.

  Haberi incele

 • 2016-2017 2.yarıyıl dönemi başladı

  2016-2017 Eğitim-öğretimin ikinci döneminde öğretmen ve  öğrencilerimize başarılar dileriz.

  Haberi incele

 • Vefa Ormanı Ağaç Dikimi

  Vefa ormanı ağaç dikim töreni her yıl olduğu gibi Nisan ayının ikinci pazar günü Vefalıların geniş katılımı ile yapılmıştır. Tören ile dikilen 500 ağaçtan sonra üyelerimize köfte ekmek ikram edilmiştir. Tüm üyelerimize katkılarından dolayı teşekkür ederiz.

  Haberi incele

 • Geleneksel Boza Günümüz

  Geleneksel boza günümüz her yıl olduğu gibi Mayıs ayının ilk pazar günü geniş bir katılım ile yapıldı. 1966, 1976 ve 1981 yılı mezunlarımız plaketlerini aldılar.

  Haberi incele

buton-01     buton-02     buton-03     buton-04     buton-05

Vefa Lisesi Tarihçesi

     Osmanlı İmparatorluğunda 18. yüzyıla kadar eğitim, mahalle mektebi, medrese gibi klâsik eğitim kurumlarında yapılmıştır. Ancak, 18. yüzyılda askeri yükseköğretim kurumlarıyla modern eğitim hayatı başlamıştır. 19. yüzyılda düzensiz bir biçimde ilköğretim alanında sıbyan mektepleriortaöğretim alanında rüşdiye (ortaokul) idadi (lise) ve sultanî (lise+yüksekokul) olmak üzere çeşitli modern eğitim kurumları kurulmuştur. Kurulan ilk askerî idadî Kuleli Askerî İdadisi (1845) ilk öğretmen okulu Darülmuallimin (1848) (Çapa’daki Öğretmen Lisesi) ve ilk Sultanî Galatasaray Sultanisi (1868)’dir. Modern yükseköğretim kurumları ise Mülkiye Mektebi, Hukuk Mektebi ve Tıbbiye Mektebi gibi bağımsız okullardı.

Devamını oku


 

 • Okulumuz

Sign up and get 50% Discount

Thank you for your interest in our amazing product. Please leave us your email address and we'll send you all the information you need to get started.

×